V roce 2002 uvedla naše společnost na trh zcela nový hotelový informační systém, který s využitím našich mnohaletých zkušeností úspěšně navázal na technologicky starší produkt - hotelový systém DOMINO. Systém PATO plně využívá bezpečné platformy Microsoft SQL a programovacích produktů firmy Sybase.FOMS (Front Office Management System)
Chcete ubytovat skupinu hostů nebo jednotlivce? Chcete vědět, kolik ze svého pokoje host protelefonoval? Chcete rychle a přehledně získat informace o provozu ve vašem ubytovacím zařízení?

Rezervace
zpracování rezervací jednotlivců i skupin
zadání nové, oprava a storno existující rezervace s vazbou na banku hostů /
partnerů, které je společná pro všechny moduly systému PATO
příprava předpokládaných příjezdů k zadanému datu s napojením na banku hostů /
partnerů
zpracování waiting listu a opcí
práce s partnerskými kontingenty a jejich vyhodnocení

Recepce a pokladna recepce
příjem jednotlivců "z ulice"
příjem jednotlivců a skupin z rezervací a jeho opravy, u skupin "rychlý příjem"
založení a vedení účtu nebydlících hostů
stěhování hosta a jemu natížených položek na jiný pokoj, prodloužení pobytu,
obnovení pobytu
vedení účtu hosta resp. skupiny
druhová evidence prodeje upomínkových předmětů, minibarů, tisky výkazů
dokladované opravy, storna, přesuny na jiný účet
natěžování ubytování, snídaní a dalších pravidelných položek automaticky denní
uzávěrkou
vystavení průběžného i konečného hotelového účtu - daňového dokladu se všemi
náležitostmi
možnost placení účtu v cizí měně, standardní přepočet na EUR již integrován
možnost vystavení hotelového účtu přímo ve formě faktury bez dodatečných
převodů
přehled o obsazenosti minulé i budoucí po jednotlivých dnech, typech pokojů,
obch.partnerech
přehled o rezervaci ubytovacích kapacit v určitém období podle kapacit
a kontingentů
evidence pokladní hotovosti tuzemské i cizích měn
základní přehledy a výpisy pro recepci, směnárnu a managerské reporty

Směnárna
směnárenská činnost se všemi předepsanými doklady
možnost kdykoliv měnit platné kurzy
automatické vedení základních přehledů dle zákona i potřeby provozu

Manager Info
prognóza očekávané tržby ubytování v návaznosti na obsazení hotelu
evidence tržeb za zvolené období
statistiky podle zvolené segmentace hostů
finanční statistiky
národnostní statistiky
shromažďování tržeb recepce a dalších služeb
výkazy pro odvod DPH

Propojení na ostatní systém
telefonní ústředna - přenos tel. hovorů do účtu a jejich evidence
finanční účetnictví přenosem vystavených faktur a tržeb
pokladní systém - uzavření účtu v pokladním systému na hotel.účet hosta
systém elektronických zámků
kurzovní tabule - zobrazení kurz. lístku na světelné tabuli

DÁLE 
Abaton Praha, s.r.o. Sokolovská 138/615, Praha 8, 186 76 tel: +420 222 710 809 obchod@abaton.cz