ZPĚT

FAB (Food And Beverage)
Chcete mít přehled, kolik a jaké suroviny Vám zbývají na skladě? Chcete vědět jak se pohybuje pořizovací cena surovin za poslední rok?

Skladová evidence
cenová evidence v průměrné nákupní ceně
vyskladňování metodou FIFO, stavy středisek vedeny druhově i finančně
historie nákupu
promítání spotřeby zboží prodejem na pokladnách přímo, nebo prostřednictvím
receptur
výstupy - prezentace všech pohybů mezi dodavateli a sklady druhově a finančně
prezentace všech pohybů mezi střediskem finančně a druhově
zpracování inventur - vypořádání automatickým vyčíslením inventurních rozdílů,
promítnutí fyzického stavu do účetního

Vazba na prodej
hromadná gastronomie - zpracování podkladů pro akce a rauty z aktuální databáze
receptur a surovin
propojení prodeje z pokladen, rozpad jídel na suroviny, odtěžování středisek

Kalkulace
tvorba výrobních kalkulací (polotovarů)
tvorba finálních kalkulací složených ze surovin a polotovarů
kalkulační základna tvořena průměrnou evidenční cenou
možnost zaznamenávat pracovní postup, charakteristiku, energ. náročnost
kopírování, hromadné výměny položek recepturPOS (Point Of Sale)
Prodávejte s přehledem...

Pokladní server - řízení pokladen
nastavení parametrů prodejních položek - max.64 prodejních hladin u položky
nastavení prodejní středisek a jim přidělených pokladen vč.uživatelských přístupů
denní uzávěrky prodeje
statistiky prodeje finančně, druhově, za střediska, za číšníky
automatický protokol storen a převodů mezi účty
kontrola systému a úpravy sortimentu bez zastavení systému
manažerské funkce náhledu na otevřené účty, storna, účty minulých dní

 

Restaurační pokladna
tisk účtu ve Slip/Roll formě
režim práce: "restaurace" nebo "Fast Food" nebo "recepce"
evidence označení stolu, počtu hostů
markování položek touch screen tlačítkem nebo číselným kódem(závisí na použitém
hardware)
založení několika účtů na jeden stůl, dělení účtů, spojování účtů, přenos účtu na jiný
stůl
poskytování slev
uzavírání účtu hotově i bezhotovostně s rozlišením druhů plateb
tisk podkladu pro odvod tržby


abaton abaton abaton

ClientPro

abaton abatonEvidence klientských účtů v kreditní/debetní podobě

abaton abatonVýstupy jako souhrn konzumací - podklad pro fakturaci stravování firemních
a azaměstnanců

abaton abatonSledování marketingových akcí (slevové / věrnostní karty)
abaton abatonIdentifikace klienta MG kartou, čárovým kodem, čipem, apod.

BanketPro
Pronajímáte ve svém hotelu nebo provozovně konferenční prostory? Máte problémy s přehlednou organizací těchto akcí? Pak právě pro Vás jsme navrhli rezervační software BanketPro. Jde o přehledný program, zdroj informací pro všechny zúčastněné složky provozu.

Rezervace prostorů pro bankety, akce aj.
Přehledy formou měsíčních, týdenních a denních náhledů a seznamů
Příprava a kalkulace akcí s výběrem z předem připraveného sortimentu prodejních
položek
Menu - složené položky
Kategorizace položek - gastronomie, služby, technika, nakupované služby aj.
Akce jedno i vícedenní s obsazením různých pronajímaných prostor
Napojení na Adresář partnerů
Kategorizace významů a typů akcí
Tisky provozních komand a programů
Tisky podkladů pro komunikaci s klientemSportovní Recepce (SportPro)
Sportovní klub? Golf? Squash? Tenis? Aerobic ? Spinning? Všude potřebujete mít přehled o volné kapacitě a útratách klietů - klubových i náhodně příchozích..

Neomezený počet míst pro rezervace
Rezervace pro jednotlivé (squash) i hromadné lekce (aerobic)
Klientské účty
Klubové identifikační karty pro klienty
POS terminály přímo pro sportovní recepce a bary

 

li li li

Licenční podmínky Abaton Praha. (PDF)

ZPĚT 
Abaton Praha, s.r.o. Sokolovská 138/615, Praha 8, 186 76 tel: +420 222 710 809 obchod@abaton.cz