2002 - Pato využívá datových technologií MS SQL Serveru a je členem Microsoft Independent Vendors

2002 - první verze software Pato Gastro modul FAB a POS - software zcela na platformě windows (MS SQL Server a Sybase Powerbuilder) a s využitím touch-screen technologie pro ovládání pokladních terminálů, mezi nové zákazníky patří Restaurace U Pinkasů

2002 - v kongresovém centru ITA Olympik Holding se poprvé začal rutinně využívat modul BanketPro pro banketovou rezervaci s návaz-nosti na pokladní systém

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abaton Praha, s.r.o. Sokolovská 138/615, Praha 8, 186 76 tel: +420 222 710 809 obchod@abaton.cz